Breugem Chrysanten

Efficiency en kwaliteit als belangrijkste drijfveren

Lees meer
 • Breugem
Efficiency en kwaliteit als de belangrijkste drijfveren

In Ridderkerk staat een van de grootste chrysantenbedrijven van Nederland. Op het 9 ha tellende chrysantenbedrijf worden jaarrond chrysanten geteeld op een bijzondere manier. Normaal gesproken worden deze snijbloemen in een ‘rondje’ geteeld. Dat willen zeggen, aan één zijde van het hoofdpad wordt gestart en elke keer wordt er met de aanplant een teeltvak opgeschoven naar achteren, waardoor uiteindelijk aan de andere zijde weer naar voren wordt geteeld. Bij Breugem Chrysanten is gekozen voor links en rechts gelijk op te telen naar achteren. Hierdoor kruisen de pootrobot en het automatische oogstsysteem elkaar niet. Ze volgen elkaar op, waardoor de efficiency wordt verhoogd.

Compleet tuinbouwproject
Het tuinbouwproject is door Dalsem geleverd. De kas heeft een wit gecoate stalen constructie en is voorzien van alle benodigde moderne installaties. Bij het ontwerp van deze high-tech chrysantenkas zijn er twee belangrijke uitgangspunten als basis genomen: optimale efficiency door de hoogst mogelijke vorm van automatisering én productie van de hoogst mogelijke kwaliteit chrysanten.

Hightech chrysantenkas
Technische eigenschappen van deze zeer moderne chrysantenkas:

 • twee WKK’s met een totale capaciteit van 4.800 kW
 • stoomketel voor de grondontsmetting
 • boven beregening
 • assimilatiebelichting met lampen van 1000W
 • warmteopslagtank van 2.250m3
 • ondergrondse transportlijn onder het centrale middenpad, die de geoogste chrysanten naar de verwerkingsruimte transporteert


Efficiency verhogende installaties
Hightech installaties ter verhoging van de efficiency:

 • hijsverwarming / hijsliggers voor het automatisch ophalen van het teeltgaas waarin de chrysanten groeien
 • verduisteringsschermen aan alle zijden van de kas
 • spuitrobot die zich automatisch verplaatst over de monorailverwarming
 • robot voor de aanplant van het gewas
 • ondergrondse stoompijpen
 • bosmachine


Hoge energiebehoefte maakt WKK interessant
Door middel van de WKK kan de teler de keus maken om energie te kopen of juist terug te leveren aan het net. De hoge energiebehoefte als gevolg van het belichten maakt een WKK zeer interessant.

Het water, dat wordt gebruikt om de motoren te koelen, wordt hergebruikt voor de verwarming van de kas. Dit water wordt afgekoeld vervolgens weer gebruikt als koelwater voor de motoren. De rookgassen worden gereinigd en benut om CO2 te doseren. Onder het hoofdpad zijn de stoompijpen aangelegd, zodat er met minimale arbeidsinspanning kan worden gestoomd.

 


如果您有任何疑问,请与我们联络:

或致电:+31 (0)15 269 5800(前台)
我们很乐意为您服务。Akkoordakkoord
Back to Top