San Jose

Weer hightech kas voor San Jose 

Lees meer
  • San Jose
  • San Jose
  • San Jose
Weer een hightech kas voor San Jose

De samenwerking tussen San Jose - een grootschalige tomatenproducent in Mexico - en Dalsem kent een lange vruchtbare geschiedenis. In 2005 bouwde Dalsem voor San Jose een hightech kas van 10,6 ha. Een jaar later volgde nog eens een project van 10,7 ha. In de jaren daarna bestond de uitbreiding van het Mexicaanse tomatenbedrijf voornamelijk uit foliekassen. Toen zich in 2014 een nieuwe uitbreidingsmogelijkheid voordeed, besloot San Jose een hightech Venlo kas van 2,5 ha te bouwen. Voor de kas van 9,6 meter breed en een poothoogte van 6,7 meter werd, wegens grote tevredenheid bij de eerdere projecten, opnieuw contact opgenomen met Dalsem. Ook bij dit tuinbouwproject heeft Dalsem alle oplossingen geleverd voor de gehele kasconstructie met alle benodigde installaties voor irrigatie, verwarming, koeling, scherming en elektra.

Klimaatomstandigheden bepalen technische specificaties kas
San Jose is een grootschalig productiebedrijf van tomaten, vooral bestemd voor de Amerikaanse markt. Voordelen van de teelt in Mexico ten opzichte van de VS is dat land en arbeid goedkoper zijn. Door de hoogte is bovendien meer licht beschikbaar in de kas. De teeltlocatie ligt op 1.900 meter boven de zeespiegel. Dat zorgt voor bijzonder veel licht bij een aanvaardbare temperatuur. De productie per m2 is door die combinatie zeer hoog.

De brander heeft echter minder capaciteit, doordat er een lagere luchtdruk heerst bij de tomatenproductie op deze hoogte. Dat vereist een grotere brander. Voor Dalsem zijn dit bekende elementen. De klimaatomstandigheden bepalen te allen tijde de technische specificaties van de kas.

Diffuus glas voorkomt verbranding
De kas heeft diffuus glas waardoor er minder direct zonlicht op het gewas komt, dat voorkomt verbranding. Anderzijds zorgt het diffuus glas voor meer lichtinval tussen het gewas. Met een hogere productie als positief resultaat.

Ventilatie stimuleert een actief gewas
Op het dek zijn dubbel doorlopende luchtramen toegepast. Zo ontstaat er meer ventilatie. De extra uitwisseling van lucht (ventilatie) geeft een actief gewas; meer verdamping en dat leidt tot een hogere productie. Ventilatie zorgt ook voor koeling in de nachten, die zijn nodig voor vruchtzetting van de tomaten.

Teelt op substraat bespaart water
Er wordt bewust omgegaan met het beschikbare water. Door het telen op teeltgoten met substraat wordt een aanzienlijke hoeveelheid water bespaard. Ook wordt het irrigatiewater gerecycled.

 


如果您有任何疑问,请与我们联络:

或致电:+31 (0)15 269 5800(前台)
我们很乐意为您服务。Akkoordakkoord
Back to Top